داروهای تنفسی, مقالات علمی

اثر بوسنتان بر فشارخون ریوی ثانویه به نارسایی قلب سیستولیک

اثر بوسنتان بر فشارخون ریوی

اثر بوسنتان بر فشارخون ریوی ثانویه به نارسایی قلب سیستولیک

خلاصه مقاله:

اهداف: آنتاگونیست دوگانه رسپتور اندوتلین (بوسنتان) باعث بهبود مقاومت عروق ریوی (PVR) در بیماران مبتلا به فشار خون ریوی اولیه (PH) می شود. اثرات بوسنتان بر PH ثانویه به نارسایی قلبی سیستولیک (HF) به خوبی مشخص نشده است. این مطالعه اثر و قابلیت تحمل بوسنتان را در بیماران مبتلا به PH ثانویه به HF ارزیابی می کند.

روش ها: ۱۷ بیمار مبتلا به HF با PH و علائم کلاس III-IV انجمن بیماریهای قلبی نیویورک به مدت ۱ ماه با دوز روزانه ۵/۶۲ میلی گرم دو بار در روز و بعد از آن ۱۲۵ میلی گرم دو بار در روز تحت درمان قرار گرفتند. کاتتریزاسیون قلب راست (RHC)، ارزیابی بالینی و اکوکاردیوگرافیک در ابتدا و ۳ ± ۴ (میانگین ± SD) ماه پس از فالوآپ انجام شد. پاسخ به بوسنتان به عنوان بهبودی در پارامترهای بالینی، اکوکاردیوگرافیک و RHC تعریف شد.

یافته ها: شش بیمار مطالعه را تکمیل نکردند (درمان به علت افت فشار خون، افزایش آنزیم های کبد یا عدم جبران حاد HF قطع شد)، ۱۱ بیمار فالوآپ را تکمیل کردند؛ ۹ بیمار به درمان پاسخ دادند. فشار خون شریانی سیستمیک، فشار خون ریه، PVR و گرادیانت ریوی به طور معنی داری در مقایسه با سطوح پایه در ۹ پاسخ دهنده (۰۵/۰، ۰۵/۰، ۰۱/۰ و ۰۰۴/۰)کاهش پیدا کرد، ۴ مورد برای پیوند قلب و ۳ مورد برای پیوند بطن چپ واجد شرایط شدند.

نتیجه گیری: بوسنتان فشارخون ریوی و PVR را در اکثریت بیماران مبتلا به PH ثانویه به HF سیستولیک کاهش داد و به این ترتیب آنها را به عنوان کاندید پیوند قلب در نظر گرفته شدند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *