داروهای تنفسی, مقالات علمی

اثر بوسنتان بر فشارخون ریوی ثانویه به نارسایی قلب سیستولیک

اثر بوسنتان بر فشارخون ریوی

اثر بوسنتان بر فشارخون ریوی ثانویه به نارسایی قلب سیستولیک

خلاصه مقاله:

اهداف: آنتاگونیست دوگانه رسپتور اندوتلين (بوسنتان) باعث بهبود مقاومت عروق ريوی (PVR) در بيماران مبتلا به فشار خون ریوی اولیه (PH) می شود. اثرات بوسنتان بر PH ثانويه به نارسايی قلبی سيستوليک (HF) به خوبی مشخص نشده است. این مطالعه اثر و قابلیت تحمل بوسنتان را در بیماران مبتلا به PH ثانویه به HF ارزیابی می کند.

روش ها: 17 بيمار مبتلا به HF با PH و علائم کلاس III-IV انجمن بيماريهای قلبي نيويورک به مدت 1 ماه با دوز روزانه 5/62 ميلي گرم دو بار در روز و بعد از آن 125 ميلي گرم دو بار در روز تحت درمان قرار گرفتند. کاتتریزاسیون قلب راست (RHC)، ارزیابی بالینی و اکوکاردیوگرافیک در ابتدا و 3 ± 4 (میانگین ± SD) ماه پس از فالوآپ انجام شد. پاسخ به بوسنتان به عنوان بهبودی در پارامترهای بالینی، اکوکاردیوگرافیک و RHC تعریف شد.

يافته ها: شش بيمار مطالعه را تکميل نکردند (درمان به علت افت فشار خون، افزايش آنزيم هاي کبد يا عدم جبران حاد HF قطع شد)، 11 بيمار فالوآپ را تکميل کردند؛ 9 بیمار به درمان پاسخ دادند. فشار خون شریانی سیستمیک، فشار خون ریه، PVR و گرادیانت ریوی به طور معنی داری در مقایسه با سطوح پایه در 9 پاسخ دهنده (05/0، 05/0، 01/0 و 004/0)کاهش پیدا کرد، 4 مورد برای پیوند قلب و 3 مورد برای پیوند بطن چپ واجد شرایط شدند.

نتيجه گيری: بوسنتان فشارخون ريوي و PVR را در اکثريت بيماران مبتلا به PH ثانویه به HF سيستوليک کاهش داد و به اين ترتيب آنها را به عنوان کانديد پيوند قلب در نظر گرفته شدند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *