داروهای تحت کنترل, مقالات علمی

بررسی سیستماتیک و متاآنالیز ایمنی در مادر، جنین و کودک

مقایسه بوپرنورفین و متادون برای درمان زنان باردار وابسته به مصرف مواد مخدر

مقایسه بوپرنورفین و متادون برای درمان زنان باردار وابسته به مصرف مواد مخدر: یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز ایمنی در مادر، جنین و کودک

خلاصه مقاله:

هدف :  ارزیابی ایمنی بوپرنورفین در مقایسه با متادون برای درمان زنان باردار وابسته به مصرف اپیوئید

مواد و روش ها: 

ابتدا در فوریه ۲۰۱۵ مطالعات  تصادفی کنترل شده (RCT) و مطالعات کوهورت مشاهده ای (OBS)که بوپرنورفین و متادون را برای درمان زنان باردار وابسته به اپیوئید مقایسه کرده بودند در PubMed، Embase و کتابخانه Cochrane مورد جستجو و بررسی قرار گرفتند. دو نفر مرورگر به طور مستقل عناوین و خلاصه های کل نتایج جستجو و متن کامل مطالعاتی که بالقوه واجد شرایط بودند را ارزیابی کردندو از داده های اصلی در مورد مرگ مادر / جنین / نوزاد، زایمان زودرس، نتایج رشد جنین، ناهنجاری های جنینی /مادرزادی، رشد عصبی جنین / کودک و یا عوارض جانبی وابسته به زایمان گزارش تهیه کردند. ریسک بایاس هر تحقیق با استفاده از ابزارهای اعتبار سنجی مشخص شد. میزان اثر با استفاده از مدل های random-effects برای هر نتیجه با  ۲ مطالعه یا بیشتر محاسبه گردید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *