اخبار

برگزاری برنامه آموزشی با محوریت داروی رنوفا و دورالایف

بررسی عملکرد دورالایف و رنوفا

شرکت داروسازی فاران شیمی امروز (مورخ چهارشنبه 17 آذر ماه 1400 ) موفق به برگزاری برنامه آموزشی با محوریت داروی رنوفا و دورالایف در سالن همایش بیمارستان لبافی نژاد گردید. در این برنامه آموزشی، اساتید و پزشکان متخصص در حوزه نفرولوژی حضور داشتند. هدف از برگزاری این برنامه معرفی داروهای رنوفا و دورالایف و بررسی عملکرد و اثربخشی و مقایسه آنها با دیگر داروهای مشابه عرضه شده در بازار  بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *