داروهای ضد درد, مقالات علمی

درمان درد سرطان باقرص اکسی کدون هیدروکلراید آهسته رهش

درمان درد سرطان با اکسی کدون هیدروکلراید

خلاصه مقاله:

هدف: بررسی اثربخشی بالینی و عوارض جانبی قرص های اکسی کدون هیدروکلراید آهسته رهش  رکتال بر درد سرطان.

روشها: هفتاد و شش بیمار مبتلا به سرطان با درد متوسط و شدید که در آوریل ۲۰۱۰ تا آوریل ۲۰۱۶ پذیرفته شده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و به طور مساوی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. همه بیماران با قرص های اکسی کدون هیدروکلراید آهسته رهش درمان شدند( بیماران گروه آزمایشی به صورت رکتال و گروه کنترل به صورت خوراکی). اثربخشی بالینی و عوارض جانبی در هر دو گروه بررسی شد.

یافته ها: در ارزیابی درد دو گروه پس از تجویز قرصهای آهسته رهش اکسی کدون هیدروکلرید پس از ۱ ساعت، ۳ ساعت، ۱ روز، ۳ روزو ۱ هفته اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت. میزان بروز واکنش های گوارشی در گروه آزمایشی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود و اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود.

نتیجه گیری: تجویز رکتال اکسی کدون دارای اثرات ضد دردی مانند تزریق خوراکی بود، اما عوارض جانبی کمتر و ارزش بالینی بالاتری داشت.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *