درمان درد سرطان باقرص اکسی کدون هیدروکلراید آهسته رهش

خلاصه مقاله:


هدف: بررسی اثربخشی بالینی و عوارض جانبی قرص های اکسی کدون هیدروکلراید آهسته رهش  رکتال بر درد سرطان.

روشها: هفتاد و شش بیمار مبتلا به سرطان با درد متوسط و شدید که در آوریل ۲۰۱۰ تا آوریل ۲۰۱۶ پذیرفته شده بودند، به صورت تصادفی انتخاب و به طور مساوی به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. همه بیماران با قرص های اکسی کدون هیدروکلراید آهسته رهش درمان شدند( بیماران گروه آزمایشی به صورت رکتال و گروه کنترل به صورت خوراکی). اثربخشی بالینی و عوارض جانبی در هر دو گروه بررسی شد.

يافته ها: در ارزیابی درد دو گروه پس از تجويز قرصهای آهسته رهش اکسی کدون هيدروکلريد پس از ۱ ساعت، ۳ ساعت، ۱ روز، ۳ روزو ۱ هفته اختلاف آماری معنی داری وجود نداشت. میزان بروز واکنش های گوارشی در گروه آزمایشی به طور معنی داری کمتر از گروه کنترل بود و اختلاف از لحاظ آماری معنی دار بود.

نتيجه گيری: تجويز ركتال اکسی کدون داراي اثرات ضد دردی مانند تزريق خوراكي بود، اما عوارض جانبی كمتر و ارزش باليني بالاتری داشت.

2 Comments

  1. بسیار عالی و دارویی خوبی برای این منظور میباشد چون خودم ا ز اکسی کدون همان فاورکسی استفاده میکنم و روی درد تاثیر دارد تشکر از شرکت سازنده چون اخرین کار را ب ای بهبودی ما انجام می دهند قربان دستانشان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

EnglishIran