شرکت داروسازی فاران شیمی با در نظر گرفتن دانش و سوابق کاری متقاضيان استخدام، همچنين با توجه به مهارت ها و ويژگى هاى شخصيتى، متقاضيان واجد شرايط را در مناسبترين جايگاه سازمانى قرار می دهد

چرا فاران شیمی؟

ما در فاران شیمی بر این باوریم که ایجاد محیطی  امن، شاداب و دوستانه نه تنها منجر به رضایتمندی و آسوده خاطر شدن کارکنان می گردد بلکه سبب رشد و توسعه شرکت نیز می شود.از این رو همواره در ایجاد محیطی امن و پویا می کوشیم و حفظ شرایط ایده‌آل و ارتقای شغلی کارکنانمان مهمترین هدف ما است و در اولویت قرار دارد.

به تیم شرکت داروسازی فاران‌ شیمی بپیوندید: 

Medical Representative

نماینده علمی

Medical Advisor

مدیکال ادوایزر

Strategic planning expert

کارشناس برنامه ریزی استراتژیک

Patient Support Specialist

کارشناس حمایت از بیمار

ETL Expert

کارشناس ETL

1. بررسی رزومه

بررسی رزومه 

2. مصاحبه اول

ارزیابی با حضور تیم جذب و استخدام

مرحله بعد

3. مصاحبه دوم

ارزیابی تخصصی با حضور مدیر مستقیم

4. حقوق

برگزاری جلسه بررسی حقوق و مزایا

مرحله بعد

5. جمع آوری مدارک

ارئه مدارک مورد نیاز

6. شروع به همکاری

برگزاری جلسه بررسی حقوق و مزایا

فاران شیمی از نگاه پرسنل

مقدمه‌ی پیشرفت ما جذب نیروی توانمندی همچون توست