ما در فاران شیمی باور داریم که موفقیت با وجود یک تیم خوب امکانپذیر است. ما همواره از حضور افراد خلاق و علاقمند در فاران استقبال می کنیم. اگر شما هم به کار کردن در محیطی صمیمی و حرفه ای اعتقاد دارید، فاران شیمی پذیرای حضور شما در تیم های کاری خود خواهد بود.
EnglishIran