شرکت داروسازی فاران شیمی با در نظر گرفتن دانش و سوابق کاری متقاضیان استخدام، همچنین با توجه به مهارت ها و ویژگى هاى شخصیتى، متقاضیان واجد شرایط را در مناسبترین جایگاه سازمانى قرار می دهد

چرا فاران شیمی؟

ما در فاران شیمی بر این باوریم که ایجاد محیطی  امن، شاداب و دوستانه نه تنها منجر به رضایتمندی و آسوده خاطر شدن کارکنان می گردد بلکه سبب رشد و توسعه شرکت نیز می شود.از این رو همواره در ایجاد محیطی امن و پویا می کوشیم و حفظ شرایط ایده‌آل و ارتقای شغلی کارکنانمان مهمترین هدف ما است و در اولویت قرار دارد.

موقعیت های شغلی

مدیر سیستم ها و فرایندها

Systems and Methods Manager

نماینده علمی

Medical Representative

کارشناس محصول

Product expert

۱. بررسی رزومه

بررسی رزومه 

۲. مصاحبه اول

ارزیابی با حضور تیم جذب و استخدام

مرحله بعد

۳. مصاحبه دوم

ارزیابی تخصصی با حضور مدیر مستقیم

۴. حقوق

برگزاری جلسه بررسی حقوق و مزایا

مرحله بعد

۵. جمع آوری مدارک

ارئه مدارک مورد نیاز

۶. شروع به همکاری

برگزاری جلسه بررسی حقوق و مزایا

فاران شیمی از نگاه پرسنل

مقدمه‌ی پیشرفت ما جذب نیروی توانمندی همچون توست