داروهای تحت کنترل, مقالات علمی

شربت متادون در مقایسه با شربت تریاک

مقایسه شربت متادون و تریاک

خلاصه مقاله:

هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی شربت متادون در مقایسه با شربت تریاک در مدیریت سندرم علائم ترک حاد در بیماران وابسته به تریاک در طول دوره سم زدایی بود. در این مطالعه کنترل شده به صورت تصادفی دو سوکور، در کل ۷۴ بیمار وابسته به تریاک ، تحت درمان با شربت تریاک یا شربت متادون ۲ بار در روز برای ۵ روز متوالی قرار گرفتند. سم زدایی با دوزهای تیپر شده برای رسیدن به پرهیز کامل آغاز شد. در پایان روز دهم، داروها قطع شد. مقیاس OOWS (Objective Opioid Withdrawal Scale) برای ارزیابی علائم ترک هر روز استفاده شد. برای هر دو روش درمان در طول دوره مطالعه، کاهش قابل توجهی در مقیاس OOWS  مشاهده شد. با این حال، تفاوت معنی داری بین گروه ها در کل مقیاس وجود نداشت و عوارض جانبی هم موجود بود . شربت تریاک می تواند به عنوان یک جایگزین بالقوه شربت متادون برای سرکوب علائم ترک تریاک باشد، با حداقل عوارض جانبی.

نتیجه گیری: بوسنتان دارویی است که به خوبی تحمل می شود، اما اکسیژناسیون یا نتایج دیگری را در بیماران ما با PPHN بهبود نبخشید. این اثر ممکن است مربوط به جذب تاخیری بوسنتان در شروع درمان نوزادان بحرانی یا بیماری بسیار شدید نوزادان دریافت کننده بوسنتان باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *