لیست داروخانه های ارائه دهنده اکسی کدون در گرگان

1. داروخانه شبانه روزي دکترنصيري گرگان
گرگان؛ چهارراه ميدان ابتداي خيابان سرخواجه
2. داروخانه روزانه دکترخوري گرگان
گرگان؛ خيابان وليعصر(عج) پاساژکوروش
3. داروخانه شبانه روزي دکتر کاوياني گرگان
گرگان؛ میدان سر خواجه ، خیابان مولن روژ
4. داروخانه دکترزاهدي گرگان
گرگان خ امام خمینی
5. داروخانه شبانه روزي هلال احمرگرگان
گرگان ؛ خ پاسدارن - نبش ميدان وليعصر (عج)
EnglishIran