اکسی کدون پیوسته رهش (فاروکسی پیوسته رهش)


اکسی کدون ER آگونیست گیرنده μ اوپیوئیدی که در درد های مزمن و مداوم نظیر درد های سرطان مصرف دارد.

مشخصات عمومی:

اکسی کدون ER به صورت قرص 10، 20 و40 میلی گرمی وجود دارد.

موارد مصرف:

درمان درد های مزمن مداوم نظیر درد های سرطا نی

منع مصرف:

حساسیت به داروی اکسی کدون یا دیگر اوپیوئید ها
بیماران دارای شوک و کما
دپرسیون تنفسی شدید و آسم های حاد
وجود انسداد در دستگاه گوارش و افراد دچار فلج ایلئوس

دوزاژ :

دربیماران بالای 11 سال باید استفاده شود. شروع دوز معمول دربیمارانی که قبلا اوپیوئید استفاده نمی کردند یا بیمارانی که با یک اوپیوئید ضعیفتر کنترل نشده اند 10 میلی گرم هر 12 ساعت می باشد.

اثرات جانبی:

عوارض جانبی شایع شامل تهوع، یبوست، استفراغ، سردرد، خارش بدن، بی خوابی، گیجی، خشکی دهان و ادم محیطی

تداخلات دارویی:

مصرف همزمان با داروهای آگونیست / آنتاگونیست اوپیوئیدی و اگونیست نسبی اوپیوئیدی
مصرف همزمان با داروهای سروتونرژیک و داروهای مهارکننده آنزیم مونوآمین اکسیداز که ممکنست منجر به سندرم سروتونینی گردد.
مصرف همزمان با داروهای تضعیف کننده سیستم اعصاب مرکزی که ممکنست منجر به کاهش فشارخون، دپرسیون تنفسی ، کما و نهایتا مرگ شود.

احتیاط و هشدارها:

بیماران دچار بیماری مزمن تنفسی، افراد مسن وافراد دارای لاغری مفرط به دلیل احتمال دپرسیون تنفسی
بیماران دچار دارای کاهش فشار خون شدید
احتمال خطر در بیماران دارای افزایش فشار مغزی ، تومورهای مغزی و بیمارانی با هشیاری کم
احتمال خطر انسداد در بیماران دچار مشکل بلع و اختلالات دستگاه گوارش
احتمال خطر در بیماران دارای الکلیسم حاد، هیپوتیروئیدیسم، بیماران دارای نقص عملکرد کبدی وکلیوی حاد، بیماران دارای نقص عملکرد غده آدرنال
EnglishIran