فارانتان:

قرص بوسنتان 62.5 میلی گرم، 125 میلی گرم


معرفی

بوسنتان آنتاگونیست گیرنده اندوتلین است که گیرنده های اندوتلین را بر روی اندوتلیوم و عضلات صاف عروقی مهــــار می کند (تحریک این گیرنده ها با انقباض عروقی مرتبط است).
قرص فارانتان® _تولید شرکت داروسازی فاران شیمی_ در دو دوز 62.5 میلی گرم و 125 میلی گرم موجود است. هر 10 قرص از هر دوز در یک بلیستر و هر 6 بلیستر در یک جعبه به همراه بروشور عرضه می شود.

موارد مصرف

درمان افزایش فشار خون شریان ریوی (گروه I سازمان بهداشت جهانی) در بیماران بزرگسال با علائم کلاس II، III، یا IV انجمن قلب نیویورک (NYHA ) برای بهبود توانایی فعالیت ورزشی و کاهش میزان وخامت بالینی.
درمان افزایش فشار خون شریان ریوی ایدیوپاتیک یا ارثی (گروه I سازمان بهداشت جهانی) در کودکان 3 سال و بزرگتر به منظور بهبود مقاومت عروق ریوی و توانایی فعالیت ورزشی.

اطلاعات مهم

تعیین دوز

بزرگسالان:
با وزن کم تر از 40 کیلوگرم: دوز شروع و نگهدارنده: 62.5 میلی گرم دو بار در روز.
با وزن بیش تر از 40 کیلوگرم: دوز شروع: 62.5 میلی گرم دو بار در روز؛ پس از 4 هفته، می توان دوز را تا حداکثر 125 میلی گرم دو بار در روز افزایش داد.
توجه: پیش از قطع دارو به منظور جلوگیری از بدتر شدن حال عمومی بیمار، ابتدا دوز را کاهش دهید (تا 62.5 میلی گرم دو بار در روز به مدت 3 تا 7 روز) و سپس درمان را متوقف نمایید.

اطفال:
نوزادان و کودکان با سن کم تر از 12 سال: دوز شروع: 1 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز، دو بار در روز؛ تا دوز هدف 2 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در هر دوز به صورت دو بار در روز افزایش یابد؛ حداکثر دوز: 125 میلی گرم در هر دوز.
کودکان با سن بیش تر از 12 سال و نوجوانان:
وزن 20 تا 40 کیلوگرم: دوز شروع: 31.25 میلی گرم دو بار در روز؛ تا دوز هدف 62.5 میلی گرم دو بار در روز افزایش یابد.
وزن بیش تر از 40 کیلوگرم: 62.5 میلی گرم دو بار در روز؛ تا دوز هدف 125 میلی گرم دو بار در روز افزایش یابد.

نارسایی کلیوی:
تنظیم دوز ضروری نیست.

نارسایی کبدی (در شروع درمان):
نارسایی خفیف: تنظیم دوز ضروری نیست.
نارسایی متوسط تا شدید: از تجویز آن اجتناب کنید.

نارسایی کبدی (در حین درمان): براساس افزایش سطح ترانس آمیناز، دوز اصلاح شود:
بیلی روبین سرمی بیش تر از 2 برابر حداکثر میزان طبیعی: درمان را قطع کنید.
نسبت آسپارتات آمینوترانسفراز به آلانین آمینوترانسفراز بیش تر از 3 برابر اما کم تر از 5 برابر حداکثر میزان طبیعی: وزن بیش تر از 40 کیلوگرم: کاهش دوز تا 62.5 میلی گرم دو بار در روز انجام شود یا درمان را به طور موقت قطع کرده و حداقل هر دو هفته یک بار وضعیت بیمار را پایش کنید.
نسبت آسپارتات آمینوترانسفراز به آلانین آمینوترانسفراز بیش تر از 5 برابر اما کم تر از 8 برابر حداکثر میزان طبیعی: وزن بیش تر از 40 کیلوگرم: درمان را متوقف کنید. سطح ترانس آمیناز را حداقل هر 2 هفته پایش کنید.
نسبت آسپارتات آمینوترانسفراز به آلانین آمینوترانسفراز بیش تر از 8 برابر حداکثر میزان طبیعی: درمان را قطع کنید و دیگر مجددا شروع نکنید.

نحوه تجویز

می توانید این دارو را با یا بدون غذا تجویز کنید.

تداخلات ماژور (گروه خطر X)

Abemaciclib, Antihepaciviral Combination Products, Asunaprevir, Avapritinib, Axitinib, Bedaquiline, Bosutinib, Capmatinib, Cobimetinib, Cyclosporine, Dasabuvir, Deflazacort, Elbasvir, Encorafenib, Entrectinib, Fedratinib, Fluconazole, Glyburide, Grazoprevir, Lemborexant, Letermovir, Lumateperone, Lurbinectedin, Mifepristone, Neratinib, Nisoldipine, Olaparib, Pemigatinib, Pimavanserin, Pretomanid, Ranolazine, Rimegepant, Selpercatinib, Selumetinib, Simeprevir, Sonidegib, Tazemetostat, Ulipristal, Velpatasvir, Venetoclax, Zanubrutinib .

بارداری

فارانتان® در زنانی که باردار هستند یا قصد بارداری دارند، منع مصرف دارد.

شیردهی

به دلیل احتمال بروز عوارض جانبی در نوزاد شیرخوار، شیردهی توصیه نمی شود.

موارد منع مصرف و احتیاطات

موارد منع مصرف

ازدیاد حساسیت به بوسنتان یا هر جزئی از فرمولاسیون؛ مصرف هم زمان با سیکلوسپورین یا گلیبوراید؛ زنانی که باردار هستند یا قصد بارداری دارند.

هشدارها/ احتیاطات

احتباس مایعات/ ادم محیطی: در صورت بروز احتباس شدید مایعات (با یا بدون افزایش وزن)، ارزیابی فراتر جهت تعیین علت آن و تصمیم به درمان مناسب یا قطع درمان، ضروریست. در بیماران مبتلا به بیماری های زمینه ای قلبی با احتیاط تجویز کنید.
اثرات خونی: هموگلوبین را پیش از شروع درمان، پس از 1 و 3 ماه، سپس هر 3 ماه یک بار پایش کنید. در صورت بروز کاهش شدید هموگلوبین، تعیین علت و نحوه خاص مدیریت آن، به ارزیابی بیش تری نیاز دارد.
بیماری انسداد عروق ریوی (Pulmonary veno-occlusive disease): اگر علائم ادم ریوی رخ داد، احتمال بروز بیماری انسداد عروق ریوی را در نظر داشته باشید؛ ممکن است نیاز به قطع بوسنتان باشد.
اثرات کبدی: سطح ترانس آمیناز را ابتدا به صورت پایه ای و سپس هر ماه یک بار بایستی ارزیابی نمایید.

عوارض جانبی

قلبی_عروقی: ادم، درد قفسه سینه، سنکوپ، برافروختگی، افت فشار خون، تپش قلب
سیستم عصبی مرکزی: سردرد
کبدی: افزایش آلانین آمینوترانسفراز سرمی، افزایش آسپارتات آمینوترانسفراز سرمی
تنفسی: عفونت مجاری تنفسی فوقانی، سینوزیت
اندوکرین و متابولیک: احتباس مایعات
هماتولوژی و انکولوژی: آنمی
عصبی_ عضلانی: درد مفصلی
EnglishIran