فمپیرون®

قرص فمپریدین پیوسته رهش 10 میلی گرم


معرفی

معرفی فمپیرون® قرص خوراکی فمپریدین (دالفمپریدین) _تولید شده توسط شرکت داروسازی فاران شیمی_ با اثر مسدود کنندگی کانال پتاسیم (K+) می باشد. فمپیرون® به منظور بهبود وضعیت راه رفتن در بیماران بزرگسال مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) تجویز می شود و اثربخشی آن با افزایش سرعت راه رفتن در بیماران قابل تشخیص است. اختلال در راه رفتن یکی از مهمترین اختلالات عصبی_عضلانی ناتوان کننده در ارتباط با بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروز (MS) و مشهودترین علامت این بیماری می باشد. بنظر میرسد که این دارو با بازگرداندن هدایت در آکسونهای دمیلینه شده و تقویت انتقال عصبی باعث بهبود این عملکرد نورولوژیک می شود.
قرص فمپیرون® در دوز 10 میلی گرم پیوسته رهش برای تجویز خوراکی موجود می باشد. هر 28 قرص در یک قوطی و هر 2 قوطی در یک جعبه به همراه بروشور عرضه می شود.

موارد مصرف

درمانی به منظور بهبود وضعیت راه رفتن در بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (MS)

اطلاعات مهم

تعیین دوز

بزرگسالان:
10 میلی گرم هر 12 ساعت (ماکسیمم دوز روزانه: 20 میلی گرم)
نارسایی کلیوی؛ در نارسایی متوسط تا شدید (CrCl ≤50 mL/minute) منع مصرف دارد.
نارسایی کبدی؛ به تنظیم دوز نیاز نیست.

نحوه تجویز

فمپیرون® را می توانید همراه با غذا و یا بدون غذا تجویز کنید. از جویدن، شکستن، خرد کردن و حل کردن دارو پرهیز شود.
در صورت فراموشی یک دوز، از مصرف دو دوز یا بیشتر در یک نوبت، پرهیز شود.

تداخلات نسبی (گروه خطر C)

Inhibitors of organic cation transporter 2 (OCT2) such as Cimetidine, Metformin and Quinidine.

بارداری

رده بارداری C؛ احتمال خطر برای جنین وجود دارد.

شیردهی

با توجه به احتمال بروز عوارض جانبی جدی در شیر خوار ، توصیه می شود شیردهی قطع شود.

موارد منع مصرف و احتیاطات

موارد منع مصرف

بیماران با ازدیاد حساسیت به فمپریدین (دالفمپریدین) ، 4-آمینوپیریدین یا هر جزئی از فرمولاسیون.
بیماران با؛
نارسایی شدید کلیه (CrCl ≤50mL/minute).
سابقه تشنج

هشدارها/ احتیاطات

این محصول باید با احتیاط تجویز شود در بیمارانی که:

باردار یا شیرده هستند.
از سایر شکل های 4-آمینوپیریدین استفاده می کنند.
نارسایی کلیه دارند.
ریسک تشنج دارند، فمپریدین میتواند سبب تشنج شود.
سابقه شوک آنافلاکسی دارند، فمپیریدین می تواند سبب آنافلاکسی و واکنش های آلرژیک شدید شود.
عفونت مجاری ادراری (UTIs) دارند.

عوارض جانبی

عفونت مجاری ادراری (UTIs).
EnglishIran