داروهای ضد درد, مقالات علمی

مقایسه اثر ضددرد اکسی کدون و فنتانیل در مدیریت درد

مقایسه اثر ضد دردها

مقایسه اثر ضددرد اکسی کدون و فنتانیل در مدیریت درد بیماران تحت عمل جراحی کولورکتال

خلاصه مقاله:

اکسی کدون یک آگونیست گیرنده μ-opioid است و به طور کلی برای تسکین دردهای متوسط تا شدید کاربرد دارد.هدف از این مطالعه، مقایسه اثربخشی ضد درد اکسی کدون و فنتانیل برای درد پس از عمل در بیماران جراحی کولورکتال بود.

بیمارانی که قرار بود تحت عمل جراحی کولورکتال قرار گیرند (n=82) انتخاب شدند که  اکسی کدون (۴۱ n=، ۱ میلی گرم / میلی لیتر) یا فنتانیل (۴۱ n=،۱۵) میکروگرم/ میلی لیتر) برای کنترل درد بعد از عمل دریافت کنند.

پس از عمل، درد با استفاده از مقیاس درجه بندی عددی (NRS)، میزان تحویل به تقاضا، دوز تزریق بلافاصله کنترل شده توسط بیمار (PCA)، عوارض جانبی و میزان آرام بخشی مورد بررسی قرار گرفت. متوسط ​​(۲۵- ۷۵٪) دوز تجمعی PCA گروه اکسی کدون در ۴۸ ساعت (۹/۶۶، ۴/۵۸ – ۷/۸۳ میلی لیتر) به طور معنی داری کمتر از گروه فنتانیل (۸۰.۰، ۶۳.۴ – ۱۰۳.۳ میلی لیتر p=0.037 ) بود. شش ساعت بعد از عمل، میانگین (SD) NRSگروههای اکسی کدون و فنتانیل به ترتیب ۶.۲ (۲.۴) و ۶.۸ (۱.۹) بود (P = 0.216) . متوسط نسبت قدرت equianalgesic اکسی کدون به فنتانیل به ۵۵: ۱ بود. این گروه ها در حالت تهوع، استفراغ، و میزان آرام بخشی تفاوتی نداشتند.

اکسی کدون کنترل شده توسط بیمار در مقایسه با فنتانیل کنترل شده توسط بیمار به رغم دوز تجمعی کمتر PCA ، اثرات تسکین درد مشابهی فراهم می کند. بر اساس این نتایج، اکسی کدون می تواند یک جایگزین مناسب برای فنتانیل در بیماران پس از جراحی کولورکتال باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *