داروهای تنفسی, مقالات علمی

مقایسه متغیرهای اکوکاردیوگرافیک

مقایسه متغیرهای اکوکاردیوگرافیک عملکرد بطن راست با توانایی ورزش پس از درمان با بوسنتان در بیماران مبتلا به فشارخون شریان ریوی

خلاصه مقاله:

هدف: بوسنتان فشار خون شریانی ریه را کاهش می دهد و توانایی ورزش در بیماران مبتلا به پرفشاری خون شریانی ریوی را بهبود می بخشد. با این حال، اطلاعات محدودی در مورد وسعت میزان تغییرات در متغیرهای اکوکاردیوگرام وجود دارد که نشان می دهد ظرفیت ورزش بهبود یافته است. هدف ما ارزیابی بهبود متغیرهای اکوکاردیوگرام و توانایی ورزش پس از ۶ ماه درمان با بوسنتان برای PAH بود. ما یک مطالعه آینده نگر از ژوئن ۲۰۱۲ تا ژوئن ۲۰۱۵ در هفت مرکز پزشکی شرکت کننده انجام دادیم. اکوکاردیوگرافی، از جمله تصویربرداری داپلر بافتی (TDI) و تست مسافت طی شده در ۶ دقیقه (۶MWD)، در ابتدای مطالعه و پس از ۶ ماه درمان با بوسنتان انجام شد.نتایج: ما ۱۹ بیمار مبتلا به PAH را بررسی کردیم: ۷ نفر با شنت مادرزادی، ۶ نفر با بیماری کلاژن عروقی، و ۶ نفر مبتلا به PAH ایدیوپاتیک. پس از درمان بوسنتان، ۶MWD به طورمتوسط ۵۰ متر افزایش یافت. فشار سیستولیک بطن راست، گردش سیستولیک دریچه سه لتی، ایندکس کارایی میوکاردیال(MPI) بدست آمده از TDI در مورد بطن راست و چپ و برون ده بطن راست بطور مشخص بهبود یافت. به ویژه، مقدار LV MPI-TDI وRV همبستگی خوبی با تغییرات ۶MWD نشان داد.نتیجه: مقدار LV MPI-TDI وRV به شدت با بهبود ظرفیت ورزش ارتباط داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *