اخبار

یکم شهریور، روز پزشک

روز پزشک فرصت قدردانی از دست‌های مهربونیه که با وجود تمام سختی‌ها، دستای ما رو رها نکردن؛
فرصت قدردانی از اون‌هایی که توی تمام ناخوشی‌ها کنارمون ایستادن، تنهامون نذاشتن و مرهم دردهای ما شدن؛
جون تک تک ما براشون ارزشمند بود و برای سلامتی‌مون از جون مایه گذاشتن.
قدردان فداکاری‌های شما هستیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *