اخبار

5 شهریور روز داروساز گرامی باد

پنجم شهریور زادروز زکریای رازی، روز داروساز و روز کیمیا پیشگانی که همواره تلخی را به شیرینی مداوم تبدیل می‌کنند، مبارک باد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *