دسامبر 27, 2016

سنگینی بختک اعتیاد بر سلامتی، زیبایی وشخصیت زنان

افزایش دو برابری آمار زنان معتاد در کشور در ظرف مدت زمان کوتاه واقعا یک هشدار جدی و زنگ خطری است که احتیاج دارد سریعتر به […]
ژانویه 15, 2018

مقايسه متغيرهاي اکوکارديوگرافيک

مقايسه متغيرهاي اکوکارديوگرافيک عملکرد بطن راست با توانایی ورزش پس از درمان با بوسنتان در بيماران مبتلا به فشارخون شريان ريوی خلاصه مقاله: هدف: بوسنتان فشار […]
ژانویه 15, 2018

بوسنتان بعنوان درمان کمکی در پرفشاری خون ریوی نوزادان

خلاصه مقاله: هدف: بررسی اثربخشی، ایمنی و فارماکوکینتیک آنتاگونیست گیرنده اندوتلین بوسنتان به عنوان درمان کمکی برای نوزادان مبتلا به پرفشاری خون ریوی (PPHN). طراحی مطالعه: […]
فوریه 6, 2018

شربت تریاک در مقایسه با شربت متادون

خلاصه مقاله: هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی شربت ترياك در مقايسه با شربت متادون در مديريت سندرم علائم ترک حاد در بيماران وابسته به تریاک […]
فوریه 14, 2018

درمان درد سرطان باقرص اکسی کدون هیدروکلراید آهسته رهش

خلاصه مقاله: هدف: بررسی اثربخشی بالینی و عوارض جانبی قرص های اکسی کدون هیدروکلراید آهسته رهش  رکتال بر درد سرطان. روشها: هفتاد و شش بیمار مبتلا […]
فوریه 14, 2018
نتایج بلند مدت درمان با بوسنتان در بزرگسالان مبتلا به سندرم

نتایج بلند مدت درمان با بوسنتان در بزرگسالان

نتایج بلند مدت درمان با بوسنتان در بزرگسالان مبتلا به سندرم Eisenmenger و سندرم داون مرتبط با بیماری قلبی مادرزادی خلاصه مقاله: بیماران مبتلا به سندرم […]
فوریه 26, 2018
مدیریت درد برای بیماران جراحی تحت درمان متادون و بوپرنورفین

گزینه های جدید مدیریت درد برای بیماران جراحی

گزینه های جدید مدیریت درد برای بیماران جراحی تحت درمان متادون و بوپرنورفین خلاصه مقاله: مديريت دردهای  جراحی بيماران مبتلا به اعتیاد، چالش منحصر به فردی […]
فوریه 27, 2018
مقایسه بوپرنورفین و متادون برای درمان زنان باردار وابسته به مصرف مواد مخدر

بررسی سیستماتیک و متاآنالیز ایمنی در مادر، جنین و کودک

مقایسه بوپرنورفین و متادون برای درمان زنان باردار وابسته به مصرف مواد مخدر: یک بررسی سیستماتیک و متاآنالیز ایمنی در مادر، جنین و کودک خلاصه مقاله: […]
مارس 10, 2018
توسعه استفاده از بوسنتان در بیماریهای اطفال

توسعه استفاده از بوسنتان در بیماریهای اطفال

توسعه استفاده از بوسنتان در بیماریهای اطفال (تسهیل شده با مدلینگ و شبیه سازی) خلاصه مقاله: سابقه و هدف: بوسنتان برای استفاده در افراد بالغ مبتلا […]
مارس 10, 2018
غلظت پلاسمایی ضد درد اکسی کدون پس از عمل جراحی سرطان سینه

غلظت پلاسمایی ضد درد اکسی کدون پس از عمل جراحی

غلظت پلاسمایی ضد درد اکسی کدون پس از عمل جراحی سرطان سینه خلاصه مقاله: در این تحقیق عوامل موثر بر غلظت ضد درد اکسی کدون پس […]
EnglishIran