بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Apixaban

ماده موثره آپیکسابان

Apixaban

آپیکسابان

آپیکسابان، یک ضد انعقاد است که از طریق ایجاد تداخل در تبدیل پروترومبین به ترومبین و مهار تشکیل لخته فیبرین عمل می‌کند. آپیکسابان برای پیشگیری از سکته، و امبولی سیستمیک در فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه‌ای، و ترومبوز ورید عمقی (DVT) که منجر به امبولی ریوی (PE) در بیماران پس از جراحی تعویض مفصل زانو یا لگن میشود، تجویز می‌گردد.

Chemical Formula: C25H25N5O4
Weight; Average: 459.4971
CAS Number: 503612-47-3

سایر محصولات