بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Oxycodone Hydrochloride

ماده موثره اکسی کدون هیدروکلراید

Oxycodone Hydrochloride

اکسی کدون هیدوکلراید

اوکسی‌کدون، یک آلکالوئید اوپیوئیدی نیمه صناعی شبه مورفین است که اثرات ضد درد خود را از طریق اتصال به رسپتورهای اوپیوئیدی مو (mu)، در سیستم اعصاب مرکزی و تقلید اثرات اوپیوئیدهای اندوژن اعمال می‌کند. اوکسی‌کدون همچنین رهاسازی وازوپرسین، سوماتواستاتین، انسولین و گلوکاگن را نیز مهار می‌کند. به‌علاوه، کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ را مهار و منجر به هایپرپولاریزاسیون و کاهش تحریک نورونی می‌شود.

Chemical Formula: C18H22ClNO4 Weight; Average: 351.825 CAS Number: 124-90-3

سایر محصولات