بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Oxycodone Base

ماده موثره اکسی کدون

Oxycodone Base

اکسی کدون

اوکسی‌کدون، یک آلکالوئید اوپیوئیدی نیمه صناعی شبه مورفین است که اثرات ضد درد خود را از طریق اتصال به رسپتورهای اوپیوئیدی مو (mu)، در سیستم اعصاب مرکزی و تقلید اثرات اوپیوئیدهای اندوژن اعمال می‌کند. اوکسی‌کدون همچنین رهاسازی وازوپرسین، سوماتواستاتین، انسولین و گلوکاگن را نیز مهار می‌کند. به‌علاوه، کانال‌های کلسیمی وابسته به ولتاژ را مهار و منجر به هایپرپولاریزاسیون و کاهش تحریک نورونی می‌شود.

Chemical Formula: C18H21NO4
Weight; Average: 315.3636
CAS Number: 76-42-6

سایر محصولات