بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Buprenorphine Hydrochloride

ماده موثره بوپرنورفین هیدروکلراید

Buprenorphine Hydrochloride

بوپرنورفین هیدروکلراید

ملح هیدروکلراید بوپرنورفین، یک فنانترن سنتتیک با اثر ضد درد نارکوتیک است. یک آگونیست نسبی برای رسپتور اوپیوئیدی مو (mu) است که آستانه درد را افزایش داده، درنتیجه تحمل درد بیشتر می‌شود. همچنین یک آنتاگونیست برای رسپتور اوپیوئیدی کاپا در سیستم اعصاب مرکزی می‌باشد، که برای درمان دردهای شدید بکار می‌رود.

Chemical Formula: C29H42ClNO4
Weight; Average: 504.101
CAS Number: 53152-21-9

سایر محصولات