بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Buprenorphine Base

ماده موثره بوپرنورفین

Buprenorphine Base

بوپرنورفین

بوپرنورفین یک آگونیست نسبی اوپیوئیدی است و برای کنترل دردهای شدید که به سایر درمانها پاسخگو نباشند و نیازمند مخدرهای اوپیوئیدی باشد بکار میرود. همچنین در فاز نگهداشت (maintenance) درمان اعتیاد به اوپیوئیدها نیز استفاده می‌شود.

Chemical Formula: C29H41NO4
Weight; Average: 467.6401
CAS Number: 52485-79-7

سایر محصولات