بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Linagliptin

ماده موثره لیناگلیپتین

Linagliptin

لیناگلیپتین

لیناگلیپتین، یک مهارکننده دی‌پپتیدیل پپتیداز۴ (DPP-4) است که اثر کاهنده قند خون دارد و در کنار رژیم غذایی و ورزش برای مدیریت دیابت نوع دو استفاده می‌شود. لیناگلیپتین با سایر مهارکننده‌های دی‌پپتیدیل‌پپتیداز متفاوت است زیرا پروفایل فارماکوکینتیک غیرخطی دارد. بنابراین توسط سیستم کلیوی دفع نمی‌شود و اتصال به پروتئین وابسته به غلظت دارد.

Chemical Formula: C25H28N8O2
Weight; Average: 472.5422
CAS Number: 668270-12-0

سایر محصولات