بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Morphine Sulfate

ماده موثره مورفین سولفات

Morphine Sulfate

مورفین سولفات

مورفین، یک آگونیست اوپیوئید است که از گیاه پاپاور سامنیفروم گرفته شده و برای تسکین دردهای حاد و مزمن متوسط تا شدید به کار میرود.  مورفین بر روی گیرنده‌های کاپا، مو و دلتا اثر میگذارد و هرکدام از این گیرنده‌ها عملکردهای مختلفی را در سیستم اعصاب مرکزی، سیستم گوارش و … کنترل می‌کنند.

Chemical Formula: C34H40N2O10S
Weight; Average: 668.754
CAS Number: 64-31-3

سایر محصولات