بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Morphine Hydrochloride

ماده موثره مورفین هیدروکلراید

Morphine Hydrochloride

مورفین هیدروکلراید

مورفین، یک آگونیست اوپیوئید است که از گیاه پاپاور سامنیفروم گرفته شده و برای تسکین دردهای حاد و مزمن متوسط تا شدید به کار میرود.  مورفین بر روی گیرنده‌های کاپا، مو و دلتا اثر میگذارد و هرکدام از این گیرنده‌ها عملکردهای مختلفی را در سیستم اعصاب مرکزی، سیستم گوارش و … کنترل می‌کنند.

Chemical Formula: C17H20ClNO3
Weight; Average: 321.8
CAS Number: 52-26-6

سایر محصولات