بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Noscapine

ماده موثره نوسکاپین

Noscapine

نوسکاپین

نوسکاپین یک آلکالوئید ایزوکوئینولون غیر سداتیو است که از گیاه پاپاورسامنیفروم استخراج میشود و اثر ضد درد، ضد سرفه و فعالیت آنتی نئوپلاستیک بالقوه دارد. نوسکاپین از طریق اتصال به توبولین، میتوز را مهار کرده و منجر به مرگ سلول تومور می‌گردد. نوسکاپین ویژگی‌های ضد سرفه خود را از طریق فعال کردن گیرنده‌های سیگما انجام میدهد.  

Chemical Formula: C22H23NO7
Weight; Average: 413.4205
CAS Number: 128-62-1

سایر محصولات