بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Vitamin B1

ماده موثره ویتامین ب1

Vitamin B1

ویتامین ب1

ویتامین ب1 یا تیامین یک ویتامین ضروری محلول در آب است که فعالیت آنتی‌اکسیدانی، اریتروپوئتیک و تنظیم متابولیسم داخل سلولی گلوکز را داراست. تیامین برای عملکرد آنزیم‌های مسیر پنتوز فسفات نقش مهمی دارد. ویتامین ب1، در موارد کمبود این ویتامین، همچنین در شرایط کمبود نیاسین، سندروم ورنیکه کورساکوف، دلیریوم و التهاب نورونهای محیطی مورد استفاده قرار میگیرد. تیامین همچنین از طریق مهار پراکسیداسیون لیپیدی القا شده توسط سرب، در برابر مسمومیت با سرب نیز اثر محافظتی دارد.

Chemical Formula: C12H17N4OS
Weight; Average: 265.355
CAS Number: 59-43-8

سایر محصولات