بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Papaverine Base

ماده موثره پاپاورین

Papaverine Base

پاپاورین

پاپاورین یک آلکالوئید اپیوم است‌ که بطور مستقیم میتواند باعث انبساط عضله صاف شود و از این لحاظ با عملکرد سایر آلکالوئیدهای اوپیوم متفاوت است. برای درمان انواع اسپاسم عضلات صاف، از جمله اسپاسم‌های عروقی ناشی از انفارکتوس میوکارد حاد و آنژین پکتوریس و اسپاسم احشایی به‌کار می‌رود. مکانیسم اثر پاپاورین، مهار غیر انتخابی فسفودی‌استراز و مهار مستقیم کانال‌های کلسیمی می‌باشد. پاپاورین همچنین فعالیت ضد ویروسی نیز دارد که علیه ویروس سین‌سیشیال تنفسی ((RSV، اچ‌آی‌وی (HIV)، و سیتومگالوویروس عمل می‌کند.

Chemical Formula: C20H21NO4
Weight; Average: 339.385
CAS Number: 58-74-2

سایر محصولات