بهترین کیفیت ، عملکرد بالا و بهترین خدمات

API - Pantoprazole Sodium

ماده موثره پنتوپرازول سدیم

Pantoprazole Sodium

پنتوپرازول سدیم

پنتوپرازول سدیم، یک مهارکننده پمپ پروتون(PPI) است که برای درمان ازوفاژیت پیش رونده، ترشح بیش از حد اسید معده و بهبود آسیب بافتی ناشی از اسید معده به کار می‌رود.  پنتوپرازول یک باز ضعیف لیپوفیل است که از غشاء سلول‌های پریتال عبور کرده، پروتونه می‌شود و نهایتا تولید اسید معده را مهار می‌کند.

سایر محصولات