می 25, 2021
پوکی استخوان:علل،درمان و پیشگیری

پوکی استخوان:علل،پیشگیری و درمان

سبک زندگی، عادت ها و رفتارهای ما در سلامت و طول عمرمان موثرند. پوکی استخوان از بیماری های شایع در جمعیت ایران میباشد، که میتوان با […]
می 30, 2021
پوکی استخوان چیست؟

درمان پوکی استخوان یا پیشگیری؟ – قسمت دوم

درمان پوکی استخوان یا پیشگیری؟ قسمت دوم از این سری ویدئو های آگاهی بخشی با توجه به اهمیت نقش مقدم پیشگیری بر درمان در بیماری های […]
EnglishIran